Palete stav s.r.o.

Firma, založená v roku 2000 Daliborom Frankom, začala od začiatku svojho pôsobenia na trhu stavebných prác budovať svoj kredit na odbornosti a dlhoročných praktických skúsenostiach jednak spoločníkov a jednak svojich zamestnancov. V počiatkoch svojej činnosti preferovala vysoko odborné stavebné činnosti, zaoberajúce sa najmä povrchovými úpravami stavieb s požiadavkami na vysokú kvalitu ich prevedenia. Realizovali sme tisíce, či desaťtisíce metrov štvorcových omietok, stierok, sadrokartónových systémov, podhľadov, náterov a malieb. Postupne firma s ohľadom na svoj rast a požiadavky zákazníkov rozširovala okruh svojich činností, zameraných na stavebnú výrobu tak, že čoskoro rozsah jej aktivít zahrnoval všetky stavebné, montážne a inštalačné práce, súvisejúce s výstavbou objektov pozemných stavieb. Komplexná dodávka stavieb (tzv.na kľúč) jedným dodávateľom totiž pre investora znamená nielen úsporu času a starostí, ale aj značnú časť finančných nákladov na výstavbu akéhokoľvek objektu. Keďže máme snahu poskytovať investorom maximálne služby a zároveň uspokojovať čo najvyššie nároky na našu prácu, rozširujeme aj naďalej pôsobenie našej firmy v oblasti stavebnej výroby pri dodržiavaní čo najvyšších požiadaviek na kvalitu prevedenia prác, odovzdávaných investorom. Aj z týchto dôvodov dokážeme dnes okrem dodávok stavebných prác ponúknuť potencionálnym investorom i spracovanie projektovej dokumentácie stavieb (mimo priemyselných závodov či poľnohospodárskych objektov), inžiniering spojený s vybavením príslušných povolení úradov, či odborné poradenstvo v oblasti stavebných technológií a výstavby.

Azda viac ako popis činností a aktivít firmy napovie niekoľko referencií o realizovaných dodávkach za obdobie našej existencie. Z mnohých môžme snáď spomenúť aspoň: rekonštrukcie viacerých bytov po celom území Slovenskej republiky; v spolupráci s rakúskou firmou HIRSCH spoluprácu na dokončovacích prácach na POLUS CITY CENTER v Bratislave; spoločne s firmou LINDNER spoluprácu na viacerých akciách, akými boli výstavba AUPARK-u,obchodného centra HYPERNOVA v Bratislave, ďalej potom objekty či pobočky Národnej banky Slovenska, Tatrabanky či Slovenskej sporiteľne po celom území SR.